About

สวัสดีครับ

ผมเริ่มสร้างพื้นที่เล็กๆ บนบล๊อกแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่คล้ายกล่องเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆ หรือความสนใจของเราในช่วงเวลาหนึ่ง คนเราจะมีความสนใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้สักกี่เรื่องกันนะ

ช่วงอายุและสภาพแวดล้อมคงจะเป็นตัวลากจูงพาเราไปพบกับสิ่งๆ หนึ่งที่ทำให้เราสนใจในขณะนั้น  ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจหลายเรื่องเหมือนกัน การออกกำลัง การเดินทาง การถ่ายภาพ การเขียนหนังสือ ฯลฯ และกล่องเล็กๆ แห่งนี้จะทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เรามีความสนใจทั้งต่างกันหรือเหมือนกันผ่านทางภาพถ่ายและตัวอักษร

อนุสรณ์ สนะพันธุ (โบ๊ท)

Advertisements